Kuşak Talimatı

Modern Japon Savaş Sanatı “Aikido”

Aikido, Morihei Ueshiba (O’Sensei) tarafından kurulmuş modern bir budo (savaşçının yolu) dur. Aikido sözcüğünü Ueshiba (O Sensei) ilk olarak 1944’te kullanmış, bu tarihten önce sanatına Ueshiba ryu jujutsu, Aiki bujutsu gibi isimler vermiştir. Ueshiba’nın söylemlerine de dikkat edildiğinde de sık sık budo kavramından bahsettiği gözlemlenmektedir.

Bununla birlikte Aikido’nun ne olduğu ya da ne olmadığı konusunu bir sözcük ya da bir cümleyle açıklamak imkânsızdır. Yine de kısaca anlatılmaya çalışılırsa öncelikle aikido kelimesini irdeleyerek işe başlayabiriz.

Aikido üç kanjiden oluşmuştur!

Ai = uyum, evren; Ki = enerji ve Do= yol dur.

Aikido da amaç: Zihin ve beden bütünlüğünü yakalayarak evrenle uyum içerisinde olmaktır. Böylelikle herhangi bir saldırı durumunda dahi, çatışma dışı bir düşünce yapısında kalıp evrenle bir bütünlük yakalayarak hasmımızın hamlesini, onun enerjisini kullanarak ve yönlendirerek boşa çıkarıp kontrol altına alabiliriz.

Bunu yaparken saldırgana veya hasmımıza zarar vermemekte diğer bir amaçtır. Dolayısıyla Aikido aynı zamanda barış sanatıdır.

Aikido Nasıl Doğmuştur?

O Sensei 1920’li yıllardan 1930’lu yılların ortlarına kadar Takeda Sokaku’dan aldığı Daito ryu tekniklerini öğretmiş ancak tüm çalışmaları sırasında bir eksiklik duygusu hissetmiş ve daha sonraki yıllarda ise kendi budosunu kurarak tekniklerin kökenleri 2000 yıl öncesine kadar dayanan Aikido tekniklerini oluşturmuş ve öğretmeye başlamıştır. İkinci dünya savaşı öncesi ve sonrasında pek çok öğrenci yetiştirmiştir.

Aikido’nun Ana Prensipleri Nelerdir?

Aikido saldırganın hamlesini ona zarar vermeden boşa çıkarmayı hedefler. Bunu yapmak için her şeyden önce doğru nefes alınması (Kokyu) ve enerjimizin yani Ki’mizin yüksek tutul gerekir. Teknikler doğru nefes alarak, doğru zaman kollanarak ve Ki ile yapılır. Aikido’da saldırgan rakip olarak görülmemektedir.

Saldırgan rakip olarak görüldüğü taktirde ikilem yaşanmasına sebep olur. Ruh huzursuz olur, huzursuz ruh teknikleri doğru uygulayamaz ve saldırgan psikolojik ve fiziksel üstünlüğü ele geçirerek büyük bir yenilgi alınmasına neden olur.

Böyle bir duruma düşmemek için teknikler sık sık farklı partnerlerle tekrarlanarak pekiştirilir ve bu sırada nefesin doğru kullanılması da öğrenilerek ikilem yerine uyum sağlanması geliştirilir. Böylelikle nefes (kokyu) ve ki’nin doğru kullanılmasıyla ruhsal gelişimde sağlanır.

Aikido Teknikleri Nasıl Yapılır?

Aikido da müsabaka, kazanmak ve kaybetmek yoktur. Bu yüzden çalışmalar hasımlar arasında değil partnerler arasında yapılır. Burada uke ve tori kavramlarından bahsetmek gerekir. Uke tekniği alan, kabul eden kişidir, tori ise tekniği uygulayan kişidir. Çalışmalar sırasında uke ve tori sürekli olarak değişmektedir.

Dolayısıyla kişi hem uke hem tori olur. Tekniklerin çıkış noktaları kılıç ve sopa teknikleri olduğundan dolayı tekniklere başlangıç pozisyonları kılıç pozisyonlarıdır (hanmi duruş). Saldırı ve tutuş sonrasında kısa sürede irimi veya tenkan ile teknikler uygulanır. İrimi doğrudan saldırı pozisyonuna göre saldırgan yada uke doğrultusuna harekettir.

Tenkan ise saldırının önünden çekilip dönerek yapılan harekettir. Saldırı sırasında nefesimizi ve zamanlamayı ayarlamak kilit noktadır. Teknikler nefesin ve enerjimizin doğru ve zamanlı kullanımı ile yapılmaktadır.

Teknikler hara dan yapılır hara göbeğimizin üç parmak altındaki denge noktamızdır ve Aikido’da ki nin merkezi olarak düşünülür.
Aikido teknikleri oldukça basit, doğal ve aynı zamanda da etkilidir. Ancak teknikleri doğru ve etkili uygulayabilmek için sabırlı olmak ve çok çalışmak gereklidir.

Aikido Tekniklerinde Akıl Unsuru!

Aikido, saldırgan ile savunan durumundaki savaşın gerçekleştiği savaş alanını olduğu yerden çıkarmış ve yaşanılan hayatın kendisinin de bir savaş alanı olduğu gerçeğinin içerisine yerleştirmiştir. Tek tip bir düşman, tek tip bir saldırı tarzı, tek tip bir güç, tek tip bir esneklik ve kabiliyet olabilme durumu gerçekçi değildir.

Rakibim yetenekleri, becerileri, saldırı teknikleri ve pek çok şey bir diğerinden farklı hata aynı rakibim yada saldırganın bu özelikleri saldırı anlarında bile değişiklik gösterebilmektedir.

Aikido, saldırganı, saldırıyı ve hayatı anlama, buna göre en iyi ve amaca uygun refleks karşılığı geçmeyi ve amacı gerçekleştirecek kesin ve kati son eylemi yapmayı öğretir ve bu yolu gösterir. Ama bu yolda her bir birey kendi yürüyerek sonuca ulaşacaktır.

Bir örnek verirsek:
“Rakibiniz basit bir şekilde el bileğinizi kavradığını düşünün. Şimdi kendinizi bu durumdan nasıl kurtaracağınızı canlandıralım. Canlandırmayı yaparken kendinizi önce bir karateci olarak sonra diğer savaş sanatı yapan biri ve son olarak da bir Aikidocu olarak düşünün.”

Yeni Başlangıç Grubu 6-12 yaş
Yeni Genç Başlangıç Grubu 12-15 yaş
Akademi Grubu
Lider Grubu
Sınırlı kontenjan sınıfları ile dersler tüm hızıyla devam ediyor.